Nákladní pneumatiky a jejich nové evropské zančení

1. listopadu 2012 vstoupí v platnost nové evropské nařízení EC/1222/2009

Nové nařízení se vztahuje nejen na nové nákladní pneumatiky, ale na všechny na pneumatiky pro osobní vozidla a lehká užitková vozidla vyrobené po 1. červenci 2012 a uvedené na evropském trhu kdykoliv po 1. listopadu 2012. Nové nákladní pneumatiky a ostatní pneumatiky musejí být na prodejním místě vybaveny klasifikačním štítkem či nálepkou. Na nové nákladní pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy není povinnost lepit klasifikační štítky, pokud je na prodejním místě vytištěný informační materiál či přístupná on-line dokumentace. Evropské nařízení se nevztahuje na protektorované pneumatiky.
 
Dle výše uvedené směrnice musí být označeny nákladní pneumatiky:
 
 
 

1) ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Energetická účinnost nákladní pneumatiky představuje spotřeba paliva a emise CO2. Tento faktor je hodnocen dle velikosti valivého odporu nákladní pneumatiky. Tento faktor je zejména důležitý u nákladních pneumatik jelikož dle nezávislých testů může být rozdíl ve spotřebě pohoných hmot plně naloženého nákladního automobilu až 4l na 100km.

Jak je měřena energetická účinnost

V souladu s evropským nařízením budou měření prováděna na kalibrovaných strojích pro měření valivého odporu. Klasifikace odpovídá koeficientu vyjádřenému v kilogramech na tunu (kg/t) a je vyjádřena třídami od "A" (do 4 kg/t) po "F" (nad 8 kg/t), tedy až po dvojnásobnou hodnotu limitu nejlepší třídy. Třída "G" nebude užívána.

 

2) BRZDNÉ VLASTNOSTI NA MOKRÉM POVRCHU

Dobré brzdné vlastnosti na mokrém povrchu jsou jedním z nejvýznamnějších bezpečnostních přínosů, které mohou nákladní pneumatiky poskytnout.

Testování brzdných vlastností na mokrém povrchu spočívá v měření snižování rychlosti z 60 km/h na 20 km/h v okamžiku prudkého brzdění.

Jak jsou měřeny brzdné vlastnosti na mokrém povrchu

Testy jsou prováděny na okruzích pokropených vodou tak, aby na nich byla vytvořena vrstva vodního filmu o hloubce 0,5 až 2 mm. Okolní teplota a teplota povrchu se může pohybovat od 5 °C do 35 °C. Vlastnosti povrchu se rovněž mohou v rámci legislativních limitů měnit (povrchový materiál, nerovnosti, koeficient tření na asfaltu atd.). Testovacími vozidly jsou buď tahače vybavené čtyřmi nákladními pneumatiky testovaného modelu, nebo vozidla speciálně vyvinutá pro testování (analytické přívěsy).

   

3) HLUČNOST VALENÍ PNEUMATIKY

Pro stanovení hlučnosti nákladní pneumatiky je měřen hluk, který nákladní pneumatika při jízdě vydává. Škodlivý hluk představuje významný negativní faktor ovlivňující životní prostředí. 

Jak je měřena vnější hlučnost
Evropské nařízení zohledňuje množství decibelů způsobených jízdou a srovnává jej s budoucí limitní hodnotou, která vstoupí v platnost mezi lety 2012 a 2016 (nařízení EC/661/2009).
 
Tři černé vlny symbolizují nejhorší zvukové vlastnosti nákladní pneumatiky. V takovém případě je hluk, který nákladní pneumatiky produkují, vyšší než plánovaný limit, ale zároveň nižší než maximální hranice povolená v současnosti.
 
 
Dvě černé vlny znamenají, že je hlučnost valení nákladní pneumatiky v limitu, který bude v budoucnosti stanoven.
 
 
Jedna černá vlna značí, že je hladina vnější hlučnosti nákladní pneumatiky minimálně 3 decibely pod hodnotou zákonem plánovaného limitu.
 
 

V případě nákladní pneumatiky pro nákladní vozidla přebírají zodpovědnost za informování zákazníků prodejci nákladní pneumatiky (www.PNEUMATIKY24online.cz) a vozidel. Před samotným prodejem jim musí poskytnout všechny klasifikační informace, které se následně musí objevit na faktuře či jiném doprovodném dokumentu.

Více informací naleznete na stránkách Evropské sdružení výrobců pneumatik a kaučuku ETRMA (European Tyre & Rubber Manufacturers' Association).