Záruka a reklamační řád

 

Záruka na zboží

Záruční lhůta na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu www.PNEUMATIKY24online.cz je 2 roky.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
  • poškození zboží přírodními živly,
  • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,

  • opotřebením po mez stanovenou zákonem.

 

Reklamační řád

Uplatnění reklamace resp. odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle občanského zákoníku je možné realizovat emailem lenka@pneumatiky24online.cz – uveďte číslo prodejního dokladu, název reklamovaného zboží, popis problému a Vaše kontaktní informace, abychom se s Vámi mohli spojit.

Uplatnění reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu. Tedy dokladem o nákupu (daňový doklad – faktura).

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím lze aplikovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Více na www.coi.cz