Tvary a hloubka dezénu

 

Tvary dezénů

Rozlišujeme tři základní typy dezénu, které se liší vzhledově a použitím:

1)      Symetrický - na vozidle je možné tento typ jakkoli otáčet a měnit.

2)      Směrový - je nutné dodržet směr otáčení pneumatiky.

3)     Asymetrický – je nutné dodržet směr otáčení pneumatiky a levou resp. pravou stranu pokud         je takto pneumatika označena.

 

Hloubka dezénu

Zákonem stanovuje minimální hloubka dezénu na 1,6 mm v letním období.

V zimním období je dle vyhlášky Ministerstva dopravy u vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg předepsána hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech. U motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg je předepsána hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.